ความเชื่อเรื่อง จันทรุปราคา-สุริยุปราคา เทพเจ้าองค์ใดบันดาล

“สุริยุปราคา” (สุริยคราส) และ “จันทรุปราคา” (จันทรคราส) เป็นความเชื่อโบรารกาล ที่ยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ คติความเชื่อก็มีด้วยกันหลายเรื่องราว และหลายแง่มุม

การเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาดีหรือไม่ 

คติความเชื่อของการเกิดคราสในตอนกลางวันและตอนกลางคืนมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  

ความเชื่อในแง่บวก เชื่อว่าการเกิดจันทรคราส หรือบางท้องที่เรียกว่า “กบกินเดือนจะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

ความเชื่อในแง่ลบ เชื่อว่าการเกิดคราสจะนำมาซึ่งพิบัติภัยต่างๆ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ เป็นลางอัปมงคล ทั้งยังมีคำทำนายด้วยว่า… ถ้ากบกินเดือน วันอาทิตย์ จะเกิดอุบาทว์แก่บ้านเมืองสัตว์สี่เท้าจะตาย…ถ้าเป็น วันจันทร์ คนอื่นจะพินาศ…วันอังคาร ข้าวน้ำไร่นาไม่ดี…วันพุธ เกิดอุบาทว์ ขุนหอแสง หอเงิน หอคำ อุบาทว์ใหญ่…วันพฤหัสบดี เคราะห์กิ่วบ้านกิ่วเมืองมาก…วันศุกร์ น้ำใหญ่ ไฟแรง ลมหนัก คนกบฏ…วันเสาร์ น้ำมาก จะกบฏ เดือดร้อน ใด ผู้คนก็จะช่วยกันตีเกราะเคาะไม้ ตีปี๊บ หรือส่งเสียงดังๆ เพื่อขับไล่พระราหูให้ตกใจและปล่อยหรือคายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เสีย 

ความเชื่อจันทรุปราคาและสุริยุปราคาเกิดเพราะอะไร 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคามีด้วยกันหลายเรื่องราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ พื้นที่ ศาสนา ความเชื่อ 

1.เชื่อว่าเกิดจาก “ราหู” อม พระอาทิตย์และพระจันทร์ 

ตามตำนานเล่าว่า เทพองค์หนึ่งชื่อ “ราหู” เกิดความโกรธที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ ครั้งหนึ่งราหูได้ไปร่วมงานกวนเกษียรสมุทรกับเหล่าเทวดาและอสูร เมื่อได้น้ำอมฤต ราหูก็รีบกลืนกิน แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเข้า จึงรีบไปบอกพระนารายณ์ พระนารายณ์จึงใช้จักรตัดเศียรราหูออก แต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำอมฤต ทำให้ส่วนหัวของราหูยังคงอมตะ และกลายเป็นดาวนพเคราะห์ มีชื่อเรียกว่า “ราหู” คอยไล่จับพระอาทิตย์และพระจันทร์ 

2.เชื่อว่าเกิดจาก “มังกร” ไล่เขมือบพระอาทิตย์และพระจันทร์ 

ชาวจีนโบราณเชื่อว่าคราสเกิดจาก มังกร” ไล่เขมือบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จึงต้องจุดประทัดและตีกลองไล่ เพื่อให้มังกรคายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ออกมา 

3.เชื่อว่าสุริยะเทพ นาม “อินตี” แสดงความโกรธ 

ชาวอินคาในประเทศอเมริกาเชื่อว่าการเกิดสุริยุปราคาเป็นสัญญาณของความโกรธและความไม่พอใจของเทพแห่งสุริยะ “อินตี” ซึ่งหลังจากการเกิดสุริยุปราคาจะมีพิธีบูชายัญ(ในสมัยก่อน) แต่ปัจจุบันใช้วิธีอดอาหารและและผู้นำชาวอินคาจะเว้นการทำหน้าที่ในวันที่เกิดสุริยุปราคา 

ความเชื่อการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคานั้นมีหลายแนวความเชื่อ ซึ่งหลั่งรากลึกในวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิตของมนุษย์ แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ยากจะลบเลือน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะทราบกันดีว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น