5 ทักษะที่มนุษย์เงินเดือนต้องมี ชีวิตทำงานจะง่ายขึ้นเยอะ

สำหรับชีวิตมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบัน หรือคนทำงานทั่วไป การที่จะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าได้อย่างที่วางเป้าหมายไว้ จำเป็นต้องมีทักษะ ทั้ง Hard Skill ความสามารถเฉพาะตัวในงาน และยังต้องมี Soft Skill ควบคู่กันไป จะทำให้มนุษย์เงินเดือนทำงานอย่างมีความสุข

Soft Skill คืออะไร 

คือทักษะ และความสามารถรวมไปถึง อุปนิสัย ทัศนคติต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจ การฟัง ความฉลาดทางอารมณ์ 

Soft Skill ทักษะไหนบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น 

1.การควบคุมอารมณ์

การจัดการทางอารมณ์จึงถือเป็นทักษะที่สำคัญมากในการช่วยให้เราสามารถร่วมงาน และใช้ชีวิตกับคนอื่น ๆ บางครั้งเราต้องเจอกับ “ความขัดแย้งในการทำงาน” หากเราพยายามทำความเข้าใจคนอื่น และจัดการความรู้สึกหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เราจะกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างได้ 

2.การทำงานที่ยืดหยุ่นและมีอิสระ

หากเรามีปัญหาเรื่องการจัดการกับความเครียดไม่ดี มีความกดดันตัวเองมากเกินไป จนทำให้เราไม่มีความยืดหยุ่นในตัวเอง เราอาจกำลังเผชิญปัญหาเรื่อง “ภาวะหมดไฟในการทำงาน” ซึ่งอาจนำไปสู่ ภาวะแรกเริ่มของ “โรคซึมเศร้า” แต่หากเรามีความยืดหยุ่น จะทำให้เราสามารถจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้น และยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงานได้ดีอีกด้วย 

3.ปรับตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ความสามารถในการปรับตัว และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ คือหนึ่งทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ และเราควรทำตัวให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เข้าไปอยู่ โดยการนำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น และไม่ปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถทำงานภายในองค์กรได้มีประสิทธิภาพ และราบรื่นยิ่งขึ้น 

4.จัดการเวลา บริหารเวลา ให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานไม่เสร็จตามกำหนด ส่งงานไม่ทัน คงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าหรือเพื่อนร่วมงานไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นัก  “การบริหารเวลา” จึงเป็นทักษะที่เราควรมีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราจัดการเวลา และสามารถทำงานได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

5.พักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ การหาเวลาพักผ่อน

การไปเที่ยวนอกจากจะช่วยให้ได้ผ่อนคลาย และเป็นผลดีต่อสุขภาพเราแล้ว ยังช่วยให้คุณภาพงานของเรานั้นดีขึ้นตามอีกด้วย เพราะการที่เราก้าวออกไปเจอโลกใหม่ ๆ ทำให้เราได้เจอมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งคน สถานที่ วัฒนธรรม บรรยากาศต่าง ๆ ทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งใหม่ ๆ รอให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นของพนักงานทุกคนก็ว่าได้ จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข งานไม่สะดุด และไม่เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน