มารู้จักไซนัส อยู่บริเวณไหนบ้าง ที่ไม่ใช่มีแค่ข้างจมูก

โรคโพรงจมูกอักเสบหรือที่เรียกกันติดปากว่า “ไซนัส” เป็นโรคที่พบกันได้มากขึ้น และมักจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเพราะไม่ได้รับการรักษา หลายๆคนเข้าใจไปว่าไซนัสคือโพรงของข้างจมูกเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วไซนัสมีด้วยการหลายตำแหน่งและหากเกิดการอักเสบจะส่งผลต่ออวัยวะรอบข้างได้อีกด้วย

รู้จักโพรงอากาศข้างจมูก หรือไซนัส   

คือโพรงในกระดูกที่อยู่รอบจมูก ซึ่งมีอากาศบรรจุอยู่ ซึ่งขนาดและตำแหน่งของไซนัสนั้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ภายในโพรงไซนัส บุด้วยเยื่อบุชนิดเดียวกับที่บุในโพรงจมูก แต่มีเซลล์ที่ผลิตเมือกหรือน้ำมูก เส้นเลือด และเส้นประสาท  

หน้าที่ของไซนัส 

  1. ช่วยให้เราเปล่งเสียงได้ดังขึ้น
  2. ช่วยรับกลิ่น 
  3. ช่วยปรับสภาพอากาศที่หายใจเข้าให้อุ่นหรือชื้นขึ้น 
  4. ช่วยรักษาสมดุลของศีรษะ 
  5. ช่วยปรับความดันอากาศในโพรงจมูก 
  6. โพรงอากาศอยู่ตำแหน่งไหนบ้าง 

ไซนัสมีกี่จุด บริเวณไหนบ้าง? 

โดยปกติคนเราจะมีโพรงอากาศข้างจมูก 4 คู่ โดยแต่ละคู่อยู่คนละข้างของจมูก ได้แก่ 

  1. ไซนัสหน้าผาก (Frontal sinus)  เป็นไซนัสที่อยู่บริเวณหน้าผาก มีขนาดโตเต็มที่เมื่ออายุ 14-15 ปี ไซนัสนี้อาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ หรืออาจมีเพียงข้างเดียวก็ได้ และมักจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ด้านหลังของไซนัสเชื่อมกับสมองส่วนหน้า หากเกิดการติดเชื้ออาจลามเข้าไปในสมองได้ \
  2. ไซนัสข้างหัวตา (Ethmoid sinus)  เป็นไซนัสที่เกิดจากโพรงอากาศเล็กๆ หลายอันรวมตัวกันอยู่ สองข้างของจมูก มีขนาดโตเต็มที่ เมื่ออายุ 12-14 ปี เป็นไซนัสที่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเกิดไซนัสอักเสบ หากติดเชื้อรุนแรงอาจลามเข้าไปในลูกตา และสมองได้ 
  3. ไซนัสโหนกแก้ม (Maxillary sinus) เป็นไซนัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  มีรูปร่างคล้ายปิรามิดอยู่ในกระดูกโหนกแก้ม มีขนาดโตเต็มที่เมื่ออายุ 15 ปี ไซนัสนี้มีอยู่ติดกับฟันบนโดยเฉพาะฟันกรามน้อยบนซี่ที่ 2 และ ฟันกรามบนซี่ที่ 1 และ 2 มีกระดูกแผ่นบางๆ กั้นระหว่างฟันซี่เหล่านี้ ในกรณีที่ฟันมีปัญหา เช่น รากฟันอักเสบ หรือเกิดโรคของฟัน อาจลามเข้าไปในไซนัสโหนกแก้มนี้ได้ง่าย 
  4. ไซนัสฐานสมอง (Sphenoid sinus) อยู่ในกระดูกที่บริเวณฐานสมอง โดยมักมีขนาดแตกต่างกันไป จะมีขนาดโตเต็มที่เมื่ออายุ 12-14 ปี  หากเกิดการอักเสบติดเชื้อในไซนัสนี้ อาจลุกลามเข้าสมองได้ง่าย  

ดังนั้นการเกิดไซนัสอักเสบสามาถเกิดขึ้นได้ถึง 4 จุดที่เป็นไซนัส ไม่ใช่มีเพียงแค่บริเวณข้างจมูกเท่านั้น หากมีอาการผิดปกติบริเวณไซนัสควรรีบพบแพทย์อย่าปล่อยให้เรื้อรังเพราะอาจลามเข้าอวัยวะใกล้เคียงอย่างสมองได้