เช็กระยะรถยนต์ ตรวจจุดสำคัญอะไรบ้าง

การใช้รถยนต์นอกจากจะต้องคอยต่อภาษีรถและพ.ร.บ. อยู่ประจำทุกปีแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้รถยนต์อยู่กับเราไปได้นาน คือการนำรถยนต์เข้าเช็คระยะ เพื่อตรวจสภาพของรถ ซึ่งบางคนยังไม่เข้าใจถึงความจำเป็นนำรถเข้าเช็คระยะ และศูนย์รถตรวจ

เช็กระยะรถยนต์ คืออะไร  

การเช็กระยะรถยนต์ เป็นการบำรุงรักษาและป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงปัญหาจากการเสื่อมสภาพของส่วนต่าง ๆ ของรถหลังจากการใช้งานตามรอบเวลาที่ได้รับการคำนวณไว้แล้วโดยผู้ผลิต มี 2 แบบ คือ นับจากระยะเวลา (เริ่มนับตั้งแต่วันออกรถ) หรือดูจากระยะทาง (เลขไมล์ที่วิ่งใช้งานไป)  

เช็กระยะรถยนต์ ศูนย์ตรวจอะไรบ้าง 

การเช็กระยะรถยนต์แต่ละครั้งนั้นจะทำการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ งานมากที่สุด โดยสิ่งที่ต้องตรวจสอบมีดังนี้ 

1.น้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงตามกำหนดจะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด ลดการสึกหรอและช่วยหล่อลื่นการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น 

2.ไส้กรองระบบต่าง ๆ การตรวจสอบสภาพไส้กรอง อาทิไส้กรองอากาศ กรองอากาศแอร์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ควรเปลี่ยนตามระยะที่กำหนด โดยรถช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 

3.ระดับของเหลวต่าง ๆ อาทิ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำยาหม้อน้ำ น้ำยาฉีดล้างกระจก ควรจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

4.ยางปัดน้ำฝน ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ใบยางที่ก้านนั้นต้องรีดน้ำบนกระจกได้อย่างสะอาด  

5.ระบบไฟส่องสว่าง  เช็กระบบไฟส่องสว่างว่ายังใช้งานได้ดีไหม และมีความพร้อมในการใช้งาน  

6.แบตเตอรี่ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีกำลังไฟที่อ่อนหรือไม่ ถึงกำหนดเวลาเปลี่ยนแล้วหรือไม่ 

7.สายพาน สานพานของเครื่องยนต์นั้นมีการเสื่อมสภาพไปตามระยะทางที่ใช้ ตรวจสอบสภาพ ความตึงก็ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

8.ระบบเบรก เพื่อตรวจสภาพและความหนาของผ้าเบรกว่าใกล้หมดอายุแล้วหรือไม่ รอยรั่วซึมของท่อทางน้ำมันเบรก สภาพของจานเบรกว่ามีรอยสึกหรือไม่ 

9.ยางรถยนต์ ยางรถยนต์นั้นจะต้องมีความลึกของร่องดอกยางมากกว่า 3 มม. เนื้อยางต้องไม่มีร่องรอยการฉีกขาด และควรปรับแรงดันลมยางตามมาตรฐานกำหนด  

10.สลับยางและถ่วงล้อ ในการสลับยาง ต้องสลับยางจากด้านหน้าไปไว้ด้านหลัง และถ่วงล้อ ปรับความสมดุลของล้อและยางด้วยการ  

11 ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว โดยช่างจะทำการตรวจสอบการรั่วซึมของระบบช่วงล่าง โช้คอัพ ลูกหมาก ลูกปืนล้อ ยางหุ้มเพลา 

รถยนต์ที่ใช้เป็นประจำควรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การเข้าเช็กระยะช่วยให้รถยนตร์มีอายุการใช้งานนานขึ้น ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่อีกด้วย